Priprava in potek helikopterskega reševanja

Iz E-ucbenik

Skoči na: navigacija, iskanje

Vsebina

POSTOPEK REŠEVANJA PONESREČENCA, VISEČEGA NA VRVI

 • Reševalec je v kabini helikopterja pripet na vrvno ograjo.
 • Preizkus zveze (če zveza ne deluje se postopek ne izvaja)
 • Reševalec se namesti v vpadnico vitla oziroma k vratom (zunanja vitla) in se vpne v kljuko.
 • Operater EMV preveri vpetje.
 • Na znak tehnika letalca se reševalec izpne iz vrvne ograje. (jeklenica ne sme biti ohlapna – v primeru padca statična obremenitev in možno trganje jeklenico).
 • Pri notranjem vitlu reševalec počaka, da ga operater dvigne in ga z roko EMV pripelje na sanko. Pri zunanjem vitlu operater samo dvigne reševalca, ki se sam obrne z obrazom proti kabini in stopi na sanko. (vizualni kontakt s tehnikom letalcem).
 • Pripravljen za spust (tudi vizualno dvignjen palec).
 • Med spuščanjem posadko obvestimo o morebitnih težavah.
 • 5 Metrov, 2 metra, 1 meter, stoj, sem pri ponesrečencu
 • Ko je reševalec v neposredni bližini ponesrečenca morajo povelja vsebovati natančno informacijo kaj je mora storiti tehnik letalec. PRIMER: Dvigni 1 meter ali spusti 1 meter;
 • Stoj – pri ponesrečencu: Ko je reševalec pri ponesrečencu, ga vpne z vponko na kraku svoje popkovine, ki je namenjen pripenjanju ponesrečenca na nosilno točko plezalnega pasu(odvisno od tipa plezalnega pasu, ki ga uporablja ponesrečenec);
 • Ponesrečenec pripet dvigni en meter (tudi vizualno) :na to sporočilo tehnik letalec jeklenico obremeni toliko, da se vrv na kateri visi ponesrečenec razbremeni. Ko je vrv razbremenjena jo reševalec odreže s škarjami, in s tem prekine povezavo s steno. (Nikakor ne sme prerezati vrvi ko je le ta še obremenjena – nihanje, obremenitev EMV POZOR, PRED REZANJEM JE TREBA PREVERITI VPETJE - ZAVAROVANJE SOPLEZALCA NA DRUGI STRANI VRVI);
 • Ločen od stene nadaljuj z dviganjem(tudi vizualno): operater nadaljuje z dviganjem; Reševalec takoj zavaruje in pospravi škarje za rezanje vrvi v tok. Pazi na oddaljenost od sanke helikopterja.
 • Smo izven preprek.
 • Pod sanko tehnik letalec ustavi dviganje, ulovimo sanko in ustavimo morebitno vrtenje.
 • Vizualni kontakt z operaterjem in na jasen znak reševalca, da je pripravljen za dvig preko sanke (znak je lahko tudi pokimanje z glavo) se nadaljuje dviganje preko sanke, najprej bočno z roko preko sanke, ko pride dovolj visoko, da njegov vrat ni več ogrožen pa s hrbtom obrnjen proti sanki. S tem je tudi ponesrečenec proč od sanke.
 • Ko je jeklenica v najvišjem položaju reševalec obrne ponesrečenca s hrbtom proti kabini in ga prvega vkrca v plovilo. Pri notranjem vitlu reševalec počaka, da ju tehnik letalec z roko vitle obrne v kabino, pri zunanjem vitlu pa tehnik letalec počasi popušča jeklenico in zdravnik pomaga potegniti ponesrečenca v kabino
 • Zavarovanje reševanega in reševalca v vrvno ograjo
 • Z dvignjenim palcem damo tehniku letalcu znak, da sva oba zavarovana.
 • Odpnemo se iz kljuke in jo podamo tehniku letalcu.


Z uporabo teleskopske palice

 • Reševalec je v kabini helikopterja pripet na vrvno ograjo.
 • Teleskopsko palico si reševalec vpne v nosilno zanko pasu na strani, ki mu odgovarja. (glede na to ali je desničar ali levičar in glede na to na kateri strani slušalk ima gumb za komunikacijo)
 • Preizkus zveze (če zveza ne deluje se postopek ne izvaja)
 • Reševalec se namesti v vpadnico vitla oziroma k vratom (zunanja vitla) in se vpne v kljuko.
 • Operater EMV preveri vpetje.
 • Na znak tehnika letalca se reševalec izpne iz vrvne ograje. (jeklenica ne sme biti ohlapna – v primeru padca statiča obremenitev in možno trganje jeklenico).
 • Pri notranjem vitlu reševalec počaka, da ga operater dvigne in ga z roko EMV pripelje na sanko. Pri zunanjem vitlu operater samo dvigne reševalca, ki se sam obrne z obrazom proti kabini in stopi na sanko. (vizualni kontakt s tehnikom letalcem).
 • Pripravljen za spust (tudi vizualno dvignjen palec).
 • Pozor na prehod sanke: teleskopska palica mora biti obrnjena s kljuko navzgor, da se ne more sama odpreti. Reševalec pazi, da se palica ne zatakne za sanko.
 • Ko je reševalec nekaj metrov pod sanko lahko začne raztegovati teleskopko palico in sicer tako, da najprej do konca izvleče najtanjši člen z kljuko na koncu in nadaljuje po vrsti do najdebelejšega člena.
 • Med spuščanjem posadko obvestimo o morebitnih težavah.
 • 5 Metrov, 2 metra, 1 meter, stoj, sem pri ponesrečencu
 • Ko je reševalec v neposredni bližini ponesrečenca morajo povelja vsebovati natančno informacijo kaj je mora storiti tehnik letalec. PRIMER: Dvigni 1 meter ali spusti 1 meter;
 • Takoj ko je možno reševalec s kljuko teleskopske palice ujame vrv (Sidrišče ali drugo točko za katero se lahko vpne) na kateri visi ponesrečenec in se potegne k ponesrečencu. Teleskopsko palico zlaga sproti ko se približuje ponesrečencu. Ko teleskopske palice ne potrebuje več jo zopet obrne v položaj, da se ne more sama raztegniti (kljuka zgoraj); POZOR, ČE PONESREČENEC NI PRIPET V SIDRIŠČE GA LAHKO POTEGNEMO IZ STENE
 • Stoj – pri ponesrečencu: Ko je reševalec pri ponesrečencu, ga vpne z vponko na kraku svoje popkovine, ki je namenjen pripenjanju ponesrečenca na nosilno točko plezalnega pasu (odvisno od tipa plezalnega pasu, ki ga uporablja ponesrečenec);
 • Ponesrečenec pripet dvigni en meter (tudi vizualno) :na to sporočilo tehnik letalec jeklenico obremeni toliko, da se vrv na kateri visi ponesrečenec razbremeni. Ko je vrv razbremenjena jo reševalec odreže s škarjami, in s tem prekine povezavo s steno. (Nikakor ne sme prerezati vrvi ko je le ta še obremenjena – nihanje, obremenitev EMV, POZOR, PRED REZANJEM JE TREBA PREVERITI VPETJE - ZAVAROVANJE SOPLEZALCA NA DRUGI STRANI VRVI);
 • Ločen od stene nadaljuj z dviganjem(tudi vizualno): operater nadaljuje z dviganjem; Reševalec takoj zavaruje in pospravi škarje za rezanje vrvi v tok. Pazi na oddaljenost od sanke helikopterja.
 • Smo izven preprek.
 • Pod sanko tehnik letalec ustavi dviganje, ulovimo sanko in ustavimo morebitno vrtenje.
 • Vizualni kontakt z operaterjem in na jasen znak reševalca, da je pripravljen za dvig preko sanke (znak je lahko tudi pokimanje z glavo) se nadaljuje dviganje preko sanke, najprej bočno z roko preko sanke, ko pride dovolj visoko, da njegov vrat ni več ogrožen pa s hrbtom obrnjen proti sanki. S tem je tudi ponesrečenec proč od sanke.
 • Ko je jeklenica v najvišjem položaju reševalec obrne ponesrečenca s hrbtom proti kabini in ga prvega vkrca v plovilo. Pri notranjem vitlu reševalec počaka, da ju tehnik letalec z roko vitle obrne v kabino, pri zunanjem vitlu pa tehnik letalec počasi popušča jeklenico in zdravnik pomaga potegniti ponesrečenca v kabino
 • Zavarovanje reševanega in reševalca v vrvno ograjo
 • Z dvignjenim palcem damo tehniku letalcu znak, da sva oba zavarovana.
 • Odpnemo se iz kljuke in jo podamo tehniku letalcu.


POSTOPEK HELIKOPTERSKEGA REŠEVANJA PONESREČENCA V PREVISNI FERATI

Reševalec letalec (v nadaljevanju LR) si že v plovilu pripravi glavno vrv minimalne debeline 9 mm in minimalne dolžine 9 m. Na koncu vrvi izdela osmico v katero vpne vponko z matico. V nosilni del pasu si vpne hruškasto vponko z matico in na njej izdela polbičev vozel, pol vozel in varovalni vozel. Tako pripravljen del vrvi ne sme biti daljši od dolžine roke reševalca. Polbičev vozel mora biti blokiran v smeri delovanja sile. Prosti konec vrvi ustrezno zaščiti, da z njim ne ogrozi vrtečih se delov plovila. Pomembno: Na koncu vrvi ne sme biti vozla! Ko se s pomočjo teleskopske palice približa ponesrečencu, najprej vpne popkovino v nosilni del pasu ponesrečenca, prej pripravljeno vrv prevleče preko varovalne jeklene vrvi v steni in jo prav tako vpne v nosilni del pasu ponesrečenca. V tem trenutku je varovan tudi LR. Če je pripravljena vrv predolga ali prekratka si jo enostavno skrajša in podaljša tako, da podre pol vozel in jo regulira s pol bičevim vozlom. Po regulaciji vrvi le to zopet blokira in jo s težo RL obremeni, kar razbremeni popkovino poškodovanca, da se lahko izpne iz varovalne jeklene vrvi v steni.
Heli Ferata.jpg
Heli Ferata1.jpg

Če je ponesrečenec v nezavesti (ali huje poškodovan) ga preko pol bičevega vozla čim bolj skrajša, vozel blokira in odreže ponesrečenčevo popkovino. V tem trenutku oba obvisita na dodatni vrvi, LR podre varovalni vozel in pol vozel ter preko pol bičevega vozla oba spusti v vpadnico helikopterske jeklenice. Preko jeklenice »ferate« potegne ostanek vrvi in jo ustrezno zaščiti. Pomembno: Od prihoda LR do ponesrečenca in vse do spusta v vpadnico jeklenice helikopterja, je le ta razbremenjena!
Heli Ferata2.jpg
Heli Ferata3.jpg

Če LR oceni, da je varovalna jeklena vrv v steni delno poškodovana ali pa je ravno v vpadnici jeklenice skoba, ki bi lahko poškodovala dodatno vrv, vpne vponko v jeklenico in vanjo vpne dodatno vrv. V tem primeru bo vponka ostala na jeklenici.
Prav tako v primeru, da RL oceni, da s to metodo manevra sam ne bo mogel varno in učinkovito izpeljati, opravi spust poškodovanega iz mesta nesreče na klasičen način z alpinistično vrvjo do mesta, kjer ga lahko na način reševanja visečega na vrvi, reši drug reševalec letalec. Spust do ponesrečenca in dvig v plovilo se vršita po standardnih postopkih letalskega reševanja.

POSTOPEK REŠEVANJA S HELIKOPTERSKO REŠEVALNO VREČO

Primer, da pri ponesrečencu še ni reševalcev


 • Reševalec je v kabini helikopterja pripet na vrvno ograjo.
 • Reševalec nahrbtnik z vrečo vpne v del popkovine, ki je namenjena za vpenjanje ponesrečenca ali reševalne opreme.
 • Preizkus zveze
 • Reševalec se namesti v vpadnico vitla oziroma k vratom (zunanja vitla) in se vpne v kljuko.
 • Operater EMV preveri vpetje.
 • Na znak tehnika letalca se reševalec izpne iz vrvne ograje. (jeklenica ne sme biti ohlapna – v primeru padca statiča obremenitev in možno trganje jeklenico).
 • Pri notranjem vitlu reševalec počaka, da ga tehnik letalec dvigne in ga z roko EMV pripelje na sanko. Pri zunanjem vitlu tehnik letalec samo dvigne reševalca, ki se sam obrne z obrazom proti kabini in stopi na sanko. (vizualni kontakt s tehnikom letalcem).
 • Pripravljen za spust (tudi vizualno dvignjen palec)
 • Med spuščanjem posadko obvestimo o morebitnih težavah.
 • 5 Metrov, 2 metra, na tleh.
 • Na dveh metrih poleg javljanja višine po UKW zvezi še odročimo roke.
 • na tleh. ( Ko varno stojimo na tleh oziroma se zavarujemo).
 • Odpnemo se iz kljuke.
 • Jeklenica prosta (tudi vizualno dvignjen palec, jeklenico z roko spremljamo, da ne pride do neželjene povezave s tlemi – (se zatekne v korenino, skalo…).
 • Helikopter se umakne, oskrbimo ponesrečenca in ko smo pripravljeni za transport pokličemo helikopter.
 • Pri notranjem vitlu glava ponesrečenca na naši levi, zunanjem vitlu na desni strani. Vrvica proti vrtenju se vpenja na desno stran helikopterske reševalne vreče.
 • Tehnik letalec nam spusti jeklenico, ki jo spustimo na tla, da se razelektri.
 • V kljuko jeklenice najprej vpnemo vponko helikopterske reševalne vreče, nato še sebe. ( pazimo na prosti konec jeklenice, da se nam ne ovije okoli vratu, preverimo stremena helikopterske reševalne vreče in položaj vponk v kljuki jeklenice. Najbolj idealno je, da reševalec poklekne ob vreči in v iztegnjeni roki drži vpetje v kljuki
 • Pripravljen za dvig, dvigni en meter (tudi vizualno dvignjen palec, preverimo morebitno povezanost z tlemi, če je ni).
 • Ločeni od tal nadaljuj z dviganjem (tudi vizualno dvignjen palec).
 • Reševalec z vrvico proti vrtenju se postavi v smer pred nos helikopterja in pazi, da ustvarja idealen kot vrvice – do 45 stopinj, če le to dopušča teren
 • Med dviganjem posadko obvestimo o morebitnih težavah.
 • Smo izven preprek
 • Pred koncem vrvice proti vrtenju oziroma cca 5 metrov pod helikopterjem se vrvica s potegom odstrani
 • Pod sanko tehnik letalec ustavi dviganje, ulovimo sanko in ustavimo morebitno vrtenje.
 • Sanki se z vrečo približamo na cca 15 cm, nakar se obrnemo ( sanka že pod lopaticami, in ne na vratu), obračamo v smer, da ne gre glava poškodovanca pod smučke)
 • Vizuelni kontakt z operaterjem in na znak z glavo se nadaljuje dviganje preko sanke, kjer je reševalec s hrbtom obrnjen proti sanki. Ko je jeklenica v zgornjem položaju nas tehnik letalec z roko zapelje v kabino (notranje vitla). Pri zunanjem vitlu pa popusti jeklenico in nam zdravnik pomaga potegniti helikoptersko reševalno vrečo v kabino.
 • Zavarovanje reševalne vreče in reševalca v vrvno ograjo.
 • Z dvignjenim palcem damo tehniku letalcu znak, da sva oba zavarovana.
 • Odpnemo se iz kljuke in jo podamo tehniku letalcu.

Primer, da je ponesrečenec že oskrbljen in pripravljen v helikopterski reševalni vreči


 • Reševalec je v kabini helikopterja pripet na vrvno ograjo.
 • Preizkus zveze
 • Reševalec se namesti v vpadnico vitla oziroma k vratom (zunanja vitla) in se vpne v kljuko.
 • Operater EMV preveri vpetje.
 • Na znak tehnika letalca se reševalec izpne iz vrvne ograje. (jeklenica ne sme biti ohlapna– v primeru padca statiča obremenitev in možno trganje jeklenico).
 • Pri notranjem vitlu reševalec počaka, da ga tehnik letalec dvigne in ga z roko EMV pripelje na sanko. Pri zunanjem vitlu tehnik letalec samo dvigne reševalca, ki se sam obrne z obrazom proti kabini in stopi na sanko. (vizualni kontakt s tehnikom letalcem).
 • Pripravljen za spust (tudi vizualno dvignjen palec)
 • Med spuščanjem posadko obvestimo o morebitnih težavah.
 • 5 Metrov, 2 metra, na tleh.
 • Na dveh metrih poleg javljanja višine po UKW zvezi še odročimo roke.
 • na tleh. ( Ko varno stojimo na tleh oziroma se zavarujemo).
 • Odpnemo se iz kljuke, vpnemo vponko helikopterske reševalne vreče, nato nazaj še sebe
 • pazimo na prosti konec jeklenice, da se nam ne ovije okoli vratu, preverimo stremena helikopterske reševalne vreče in položaj vponk v kljuki jeklenice. Najbolj idealno je, da reševalec poklekne ob vreči in v iztegnjeni roki drži vpetje v kljuki
 • Pri notranjem vitlu glava ponesrečenca na naši levi, zunanjem vitlu na desni strani. Vrvica proti vrtenju se vpenja na desno stran helikopterske reševalne vreče.
 • Pripravljen za dvig, dvigni en meter (tudi vizualno dvignjen palec, preverimo morebitno povezanost z tlemi, če je ni).
 • Ločeni od tal nadaljuj z dviganjem (tudi vizualno dvignjen palec).
 • Reševalec z vrvico proti vrtenju se postavi v smer pred nos helikopterja in pazi, da ustvarja idealen kot vrvice – do 45 stopinj, če le to dopušča teren
 • Med dviganjem posadko obvestimo o morebitnih težavah.
 • Smo izven preprek
 • Pred koncem vrvice proti vrtenju oziroma cca 5 metrov pod helikopterjem se vrvica s potegom odstrani
 • Pod sanko tehnik letalec ustavi dviganje, ulovimo sanko in ustavimo morebitno vrtenje.
 • Sanki se z vrečo približamo na cca 15 cm, nakar se obrnemo ( sanka že pod lopaticami, in ne na vratu), obračamo v smer, da ne gre glava poškodovanca pod smučke)
 • Vizuelni kontakt z operaterjem in na znak z glavo se nadaljuje dviganje preko sanke, kjer je reševalec s hrbtom obrnjen proti sanki. Ko je jeklenica v zgornjem položaju nas tehnik letalec z roko zapelje v kabino (notranje vitla). Pri zunanjem vitlu pa popusti jeklenico in nam zdravnik pomaga potegniti helikoptersko reševalno vrečo v kabino.
 • Zavarovanje reševalne vreče in reševalca v vrvno ograjo.
 • Z dvignjenim palcem damo tehniku letalcu znak, da sva oba zavarovana.
 • Odpnemo se iz kljuke in jo podamo tehniku letalcu.


POSTOPEK REŠEVANJA S TRIKOTNIM REŠEVALNIM SEDEŽEM


Reševanje nepoškodovanega

 • Reševalec je v kabini helikopterja pripet na vrvno ograjo.
 • Sedež si pripne v nosilni del pasu, oziroma ga ima v nahrbtniku.
 • Preizkus zveze
 • Reševalec se namesti v vpadnico vitla oziroma k vratom (zunanja vitla) in se vpne v kljuko.
 • Operater EMV preveri vpetje.
 • Na znak tehnika letalca se reševalec izpne iz vrvne ograje. (jeklenica ne sme biti ohlapna – v primeru padca statična obremenitev in možno trganje jeklenico).
 • Pri notranjem vitlu reševalec počaka, da ga operater dvigne in ga z roko EMV pripelje na sanko. Pri zunanjem vitlu operater samo dvigne reševalca, ki se sam obrne z obrazom proti kabini in stopi na sanko. (vizualni kontakt z operaterjem).
 • Pripravljen za spust (tudi vizualno dvignjen palec).
 • Med spuščanjem posadko obvestimo o morebitnih težavah.
 • 5 Metrov, 2 metra, na tleh
 • Na dveh metrih poleg javljanja višine po UKW zvezi še odročimo roke.
 • na tleh. ( Ko varno stojimo na tleh oziroma se zavarujemo).
 • Če gre samo za evakuacijo, nepoškodovanemu namestimo sedež, ter ga z vponko vpnemo v kljuko na jeklenici (pazimo na potek jeklenice). Reševani naj se z rokami drži reševalca za jakno pod pazduho, (s tem preprečimo njegovo kriljenje z rokami, prav tako tudi nepravilnosti pri prehodu sanke).
 • Pripravljen za dvig, dvigni en meter (tudi vizualno dvignjen palec, preverimo morebitno povezanost z tlemi, če je ni).
 • Ločeni od tal nadaljuj z dviganjem (tudi vizualno dvignjen palec).
 • Med dviganjem posadko obvestimo o morebitnih težavah.
 • Smo izven preprek.
 • Pod sanko tehnik letalec ustavi dviganje, ulovimo sanko in ustavimo morebitno vrtenje.
 • Vizualni kontakt z operaterjem in na jasen znak reševalca, da je pripravljen za dvig preko sanke (znak je lahko tudi pokimanje z glavo) se nadaljuje dviganje preko sanke, najprej bočno z roko preko sanke, ko pride dovolj visoko, da njegov vrat ni več ogrožen pa s hrbtom obrnjen proti sanki. S tem je tudi ponesrečenec proč od sanke.
 • Ko je jeklenica v najvišjem položaju reševalec obrne ponesrečenca s hrbtom proti kabini in ga prvega vkrca v plovilo. Pri notranjem vitlu reševalec počaka, da ju tehnik letalec z roko vitle obrne v kabino, pri zunanjem vitlu pa tehnik letalec počasi popušča jeklenico in zdravnik pomaga potegniti ponesrečenca v kabino
 • Zavarovanje reševanega in reševalca v vrvno ograjo, oziroma ga pripnemo na sedež.
 • Z dvignjenim palcem damo tehniku letalcu znak, da sva oba zavarovana.
 • Odpnemo se iz kljuke in jo podamo tehniku letalcu.

Reševanje poškodovanega, kjer poškodbe dovoljujejo dvig z trikotnim reševalnim sedežem z naramnicami

Postopek se razlikuje v primeru, da moramo poškodovanca oskrbeti na mestu nesreče, helikopter pa se med tem umakne.

 • Reševalec je v kabini helikopterja pripet na vrvno ograjo.
 • Sedež si pripne v nosilni del pasu, oziroma ga ima v nahrbtniku.
 • Preizkus zveze
 • Reševalec se namesti v vpadnico vitla oziroma k vratom (zunanja vitla) in se vpne v kljuko.
 • Operater EMV preveri vpetje.
 • Na znak tehnika letalca se reševalec izpne iz vrvne ograje. (jeklenica ne sme biti ohlapna – v primeru padca statiča obremenitev in možno trganje jeklenico).
 • Pri notranjem vitlu reševalec počaka, da ga tehnik letalec dvigne in ga z roko EMV pripelje na sanko. Pri zunanjem vitlu tehnik letalec samo dvigne reševalca, ki se sam obrne z obrazom proti kabini in stopi na sanko. (vizualni kontakt s tehnikom letalcem).
 • Pripravljen za spust (tudi vizualno dvignjen palec)
 • Med spuščanjem posadko obvestimo o morebitnih težavah.
 • 5 Metrov, 2 metra, na tleh.
 • Na dveh metrih poleg javljanja višine po UKW zvezi še odročimo roke.
 • na tleh. ( Ko varno stojimo na tleh oziroma se zavarujemo).
 • Odpnemo se iz kljuke.
 • Jeklenica prosta (tudi vizualno dvignjen palec, jeklenico z roko spremljamo, da se ne zatakne).
 • Helikopter se umakne, oskrbimo ponesrečenca in ko je vse pripravljeno pokličemo helikopter.
 • Tehnik letalec nam spusti jeklenico, ki jo spustimo na tla, da se razelektri.
 • Z vponkama vpnemo poškodovanca in sebe v kljuko. (Reševani naj se z rokami drži reševalca za jakno pod pazduho, (s tem preprečimo njegovo kriljenje z rokami, prav tako tudi nepravilnosti pri prehodu sanke).
 • Pripravljen za dvig, dvigni en meter (tudi vizualno dvignjen palec, preverimo morebitno povezanost z tlemi, če je ni).
 • Ločeni od tal nadaljuj z dviganjem (tudi vizualno dvignjen palec).
 • Med dviganjem posadko obvestimo o morebitnih težavah.
 • Smo izven preprek.
 • Pod sanko tehnik letalec ustavi dviganje, ulovimo sanko in ustavimo morebitno vrtenje.
 • Vizualni kontakt z operaterjem in na jasen znak reševalca, da je pripravljen za dvig preko sanke (znak je lahko tudi pokimanje z glavo) se nadaljuje dviganje preko sanke, najprej bočno z roko preko sanke, ko pride dovolj visoko, da njegov vrat ni več ogrožen pa s hrbtom obrnjen proti sanki. S tem je tudi ponesrečenec proč od sanke.
 • Ko je jeklenica v najvišjem položaju reševalec obrne ponesrečenca s hrbtom proti kabini in ga prvega vkrca v plovilo. Pri notranjem vitlu reševalec počaka, da ju tehnik letalec z roko vitle obrne v kabino, pri zunanjem vitlu pa tehnik letalec počasi popušča jeklenico in zdravnik pomaga potegniti ponesrečenca v kabino
 • Zavarovanje reševanega in reševalca v vrvno ograjo, oziroma ga pripnemo sedež.
 • Z dvignjenim palcem damo tehniku letalcu znak, da sva oba zavarovana.
 • Odpnemo se iz kljuke in jo podamo tehniku letalcu.

POSTOPEK SPUSTA REŠEVALCA PO ALPINISTIČNI VRVI IZ HELIKOPTERJA


 • Reševalec je v kabini helikopterja pripet na vrvno ograjo.
 • V nosilni del spodnjega pasu si namesti zavorni element (Reverso, ATC…).
 • Preizkus zveze
 • Reševalec se v sedečem položaju namesti na rob kabine oziroma k vratom. Pazi, da je popkovina na isti strani kot je vrv za spust in da ne ostane pripet predaleč stran v vrvni ograji. (popkovina se ne sme naviti okrog pasu zato mora biti na isti strani kot je v vrv za spust)
 • Vrv pravilno namesti v zavorni element.
 • Na koncu vrvi je vozel osmica, vanjo pa je vpeta utež.
 • Utež na vrvi spusti preko sanke proti tlom in jo ves čas spremlja, da na vrvi ne nastane zanka ali vozel in da vrv pride do tal, ter da se ne zaplete v morebitno oviro (drevo, veje, skale,..)
 • Vrv pripravljena (pomeni, da je vrv do tal in je prosta)
 • Reševalec skrajša vrv med sidriščem in zavornim elementom, stopi na najnižjo prečko sanke in se obrne proti sidrišču. (dodatnega varovanja za spust po vrvi ni, razen pri dolgih spustih si prvi lahko naredi samovarovanje, nato ostalim drži vrv in nadzira spuščanje)
 • Ponovno preveri, da je vrv pravilno vpeta in obremenjena.
 • Vrvi ne izpusti več iz rok !!!
 • Pripravljen za spust
 • Odpne popkovino in jo pripne na pas. (popkovina ne sme prosto viseti ob reševalcu)
 • Reševalec operaterju vizualno pokaže, da je pripravljen za spust.
 • Reševalec se nagne nazaj preko sanke z iztegnjenimi nogami in se kontrolirano spusti preko sanke. (nevarnost da se z obrazom – glavo ne zaleti v sanko.)
 • Reševalec se kontrolirano spušča in ves čas spremlja višino do tal.
 • Ob pristanku na tleh reševalec poklekne in nato vstane, ter tako razbremeni vrv. Če to ni možno, na način potega vrvi skozi zavorni element razbremeni vrv.
 • Na tleh
 • Vrv izpne iz zavornega elementa in vizualno da znak operaterju, da je vrv prosta.
 • Vrv je prosta
 • Naslednji reševalec se lahko pripravi na spust.
 • Ko se naslednji reševalec spušča po vrvi, reševalec na tleh drži vrv. V primeru težav reševalca na vrvi, reševalec na tleh vrv napne in tako zaustavi reševalca. Po dogovoru s posadko se težave rešujejo naprej.
 • Po koncu spusta se po dogovoru s posadko vrv potegne nazaj v helikopter ali pa jo tehnik letalec izpne iz vponke in jo odvrže reševalcu na tleh.
 • Zadnji reševalec poskrbi, da se vrv ne zaplete za oviro. Na koncu utež dvigne v zrak, da se zmanjšajo morebitni zapleti pri dviganju vrvi v helikopter.


Možni izredni dogodki ob spuščanju:

 • Če pride do zapleta in ne more nadaljevati spusta, to najprej sporoči po radijski zvezi in aretiraj zavorni element. Po dogovoru s posadko se teževa rešuje naprej ali pa se reševalca »podvesno« prenese na varen kraj.
 • V primeru zapleta na vrvi, reševalec aretira zavorni element.
 • K sebi potegne in zloži preostalo vrv z utežjo, da se dodatno ne zaplete v ovire.
 • Ko to naredi sporoči posadki.
 • Vrv zložena lahko poletiš
 • Med letom navaja višino nad preprekami in druge pomembne informacije
 • Pri spuščanju na določeno varno mesto pove
 • Preko preprek, lahko začneš s spuščanjem
 • 5 metrov
 • 3 metre
 • 1 meter
 • Na tleh.
 • Pri pristajanju helikopterja se reševalec pomakne pred nos helikopterja in zlaga vrv k sebi, da nanjo ne vpliva talni efekt.
 • Postopke izvaja skladno z dogovorom s posadko.

Osebna orodja
Splošno reševalna tehnika
Prva in nujna medicinska pomoč