Navodila in nevarnosti

Iz E-ucbenik

Redakcija iz 11:09, 3. januar 2016 od Imusic (Pogovor | prispevki)
(prim) ← Starejša redakcija | poglejte trenutno redakcijo (prim) | Novejša redakcija → (prim)
Skoči na: navigacija, iskanje

Splošna navodila

Oseba, ki je zadolžena za sprejem helikopterja oziroma za vizualno vodenje na mesto pristanka, mora poznati in upoštevati naslednje:

  • Prostor za pristanek naj bo velik približno 50 m x 50 m, (oziroma 2 x premer rotorja).
  • Vzdolžni in prečni nagib terena ne sme biti večji od 5 stopinj.
  • Izbrani teren naj bo trd, suh in naj ne bo obkrožen z visokimi preprekami.
  • Oseba, ki usmerja helikopter, se postavi na rob terena za pristajanje in to tako, da ji veter piha v hrbet.
  • Nihče se ne sme približevati helikopterju, dokler se oba rotorja popolnoma ne ustavita ali jih k helikopterju ne odpelje član posadke.
  • Teren, na katerem pristaja helikopter, mora biti tako zavarovan, da nanj nimajo dostopa nepoklicani.

POSEBNO OPOZORILO

Zadnji del helikopterja je zaradi repnega rotorja najnevarnejši del, zato se morajo pri vstopu in izstopu iz helikopterja vse osebe gibati na območju prednjega dela helikopterja, v krogu vidnega polja pilota in sklonjenem položaju.

Helikoptersko resevanje navodila 1.jpg
Dolge predmete je potrebno vedno nositi v helikopter vodoravno. Lahka oprema mora biti zložena in pod nadzorom, da je talni efekt rotorja ne more dvigniti !!!
K delujočemu helikopterju se približujemo ali oddaljujemo v sklonjenem položaju, vidnem polju pilota in če teren ni raven, le z nižje in sprednje strani !!!Navodila za vizualno vodenje helikopterja

Navajanje helikopterja s tal

Helikopter navajamo s tal ročno oziroma s pomočjo radijske zveze. Znaki navajanja morajo biti jasni s kretnjami rok. S pomočjo radijskih zvez navajamo helikopter, ko je še oddaljen ali ko imamo slušalke, ki preprečujejo motnje hrupa helikopterja. 
Znaki ročnega navajanja so:
Pristani - pomoč je potrebna. S trakom nakažemo smer vetra.
Ne pristajaj - pomoč ni potrebna.
Naprej - dlani proti sebi. Mahamo proti obrazu in čez ramena.

Nazaj - dlani proti helikopterju. Mahamo v predročenje.

Spuščaj se nižje - dlani navzdol. Odročeni roki spuščamo.

Dvigaj se - dlani navzgor. Odročeni roki dvigamo.

Lebdi - roke v odročenju mirujejo.

Takoj prekini s spuščanjem (dviganjem). Z roko polkrožimo v vodoravnem položaju.

Pomikaj se levo (desno). Ena roka iztegnjena, z drugo nakazujemo smer.

Takoj ustavi dviganje (spuščanje). Ta znak velja, ko visimo na jeklenici vitla.

Vse je v redu - poleti. Palec iztegnjene roke navzgor.

Ni v redu - čakaj. Palec iztegnjene roke navzdol.Izbira pristajalnega mesta Pristajalno mesto helikopterja naj bo na čistini brez večjih ovir (drevje, skale, grmičevje). Podlaga naj bo trda in čimbolj ravna, da je možen pristanek z več strani, prostor pa dovolj velik za varen pristanek in dostop oziroma umik reševalnega moštva. Izbira pristajalnega mesta je mogoča tudi iz helikopterja.

Pristajalno mesto moramo izbirati na vrhu vzpetin, nikdar v kotanjah. Pristajanje je v veter!!

Heliodrom je ravna utrjena površina brez večjih preprek. Možnost pristanka naj bo iz vseh strani glede na smer vetra. Osebi, ki navaja helikopter, mora veter pihati v hrbet!!Priprava helikopterja na reševalno intervencijo


Na tleh kabine helikopterja se naredi vrvna ograja, kamor se ob vkrcavanju vsak posameznik pripne z vponko na popkovini in je s tem varovan zaradi nepredvidenih dogodkov in možnosti izpada iz helikopterja med letom. Iz istih razlogov se v vrvno ograjo vpenja tudi vsa reševalna oprema. Pri vkrcavanju v lebdečem položaju in s pomočjo vitla pa vrvna ograja služi kot pomoč za vstop v helikopter. Sledi razgovor med posadko helikopterja in udeleženci intervencije, kjer se določi potek dela in posamične zadolžitve.

Vrvna ograja

Med osnovne naloge pri pripravi helikopterja za reševanje sodi izdelava vrvne ograje na tleh kabine helikopterja. Vrvna ograja in "popkovina" nam nadomestita varnostne pasove, ki se uporabljajo, kadar so v kabini nameščeni sedeži. Vrvna ograja v helikopterju ima več funkcij, torej od tega, da smo vanjo zavarovani in pri odprtih vratih ne izpademo iz helikopterja, da pri nepredvidenih dogodkih ne poletimo v pilotski del helikopterja. Zaradi tega morajo v helikopterju biti pripeti tudi vsi predmeti oziroma reševalna oprema. Pri vstopanju in izstopanju iz lebdečega helikopterja nam vrvna ograja služi tudi kot pomoč za lažje in varnejše vstopanje oziroma zapuščanje helikopterja. 
Vrvna ograjo izdelamo z vrvjo, debeline najmanj 9 mm v obliki sklenjenega kvadrata preko zadnje polovice kabine, kar omogoča vpetje v vrvno ograjo pri pravilni razporeditvi okoli težišča helikopterja in zagotavlja prostor za daljše predmete (zajemalna nosila, smuči…) v prvi polovici kabine. Vrv vrvne ograje mora s polvozli ali bičevimi vozli zajeti najmanj 6 obročkov na tleh helikopterja, oba konca vrvi pa morata biti sklenjena z osmico


Helikoptersko resevanje navodila 7.jpg

Razporeditev reševalnega moštva v helikopterju

Razporeditev reševalnega moštva mora biti v helikopterju taka, da so vsi glede na njegovo os enakomerno razporejeni. Če je razporeditev napačna, se pilotu zmanjša manevrirni prostor pri upravljanju helikopterja, oziroma se mu ga onemogoči, kar lahko povzroči nekontroliran let.

Težišče izven osi helikopterja - nepravilna razporeditev reševalcev.

Težišče v osi helikopterja - reševalci so pravilno razporejeni.
Osebna orodja
Splošno reševalna tehnika